UKS Jedynka w Erasmus Plus

06/02/2019 12:32

UKS Jedynka Krzeszowice dołączyła do programu Erasmus Plus i bierze udział w jednym z jego projektów o nazwie

"BBCo – Be a Better Coach – Enhancement the qualifications of coaches through the transfer of good practices" 

No 2017-2606/001-001

Partnerstwo:

KS Prądniczanka – the lider (Polska)
FK Gascontrol Havířov, z.s. (Czechy)
ORAVAN Oravská Jasenica (Słowacja)
UKS Jedynka (Polska)

Cele projektu:

Odpowiadając na potrzeby wyrażane przez instytucje europejskie, projekt ma na celu promocję edukacji w sporcie i poprzez sport ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kwalifikacji.

Głównym celem projektu jest poprawa dobrego zarządzania i potencjału kadry klubów sportowych zaangażowanych w szkolenia kobiecych drużyn piłkarskich w krajach uczestniczących w projekcie, poprzez transfer dobrych praktyk mających na celu poprawę wiedzy, umiejętności i kompetencji. Dodatkowym celem projektu jest stworzenie sieci umożliwiającej bliższą współpracę i lepsze przekazywanie wiedzy w zakresie sportu i edukacji w celu wdrażania osiągnięć projektu i promowania kobiecej piłki nożnej.

Osiągnięcie tych rezultatów przyczyni się do popularyzacji kobiecej piłki nożnej i zwiększy wpływ tego sportu na sferę społeczną. Podniesione kwalifikacje przyniosą sukces drużynom, pomagając w pozyskaniu nowych zawodników i kibiców co umożliwi skuteczną promocję sportu i europejskich wartości społecznych.

Opis aktywności:

W dniach 10-11.02.2018 trenerzy i pracownicy UKS Jedynka wzięli udział w pierwszym spotkaniu projektu BBCo. Podczas spotkania uczestnicy rozpoczęli prace projektowe i odbyli pierwsze warsztaty w ramach wymiany dobrych praktyk trenerskich. Rozegrano również turniej drużyn pomiędzy partnerami projektu. 

W dniach 23-24.06.2018 roku w Dolnym Kubinie na Słowacji odbyło się drugie spotkanie projektu BBCo. W trakcie spotkania uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie pracy trenerskiejUKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus UKS Jedynka w Erasmus Plus

Śledź nas

Szukaj zawodnika
Erasmus program logo 1 Erasmus program logo 2
Almax artfoods Columbus Energy Enprom Optilux MTW Hurtownia Materiałówka Petecki Dach Mar Melba Jurajskie Autoswiatlo Smolka Elektrosystem Base system